درخواست تاسیس سازمان مردم نهاد جوانان
» همه جوانان ایرانی علاقه مند به فعالیت های جمعی و اجتماعی، می توانند ضمن تشکیل سازمان مردم نهاد جوانان، برای حل مشکلات و مسائل پیرامونی خود تلاش کنند.
» برای دریافت اعتبارنامه فعالیت از وزارت ورزش و جوانان لازم است در آغاز گروهی از جوانان (بین 5 تا 7/9/11/13 نفر) به عنوان  هیت موسس  عزم به خرج داده و کنار یکدیگر قرار بگیرند.
» یک نفر به عنوان نماینده متقاضیان عهده دار ثبت اطلاعات شده و از سامانه  کد رهگیری  دریافت کند.
» هر مرحله ای که در سامانه پشت سر بگذارید برای طی مراحل بعدی راهنمایی لازم (در سامانه) به شما ارائه می شود.
» چنانچه پیگیری لازم را داشته باشید و در کار مداومت به خرج دهید حداکثر ظرف دو ماه اعتبارنامه فعالیت اجتماعی شما صادر خواهد شد.
» در همه مراحل می توانید از مشاوره و راهنمایی کارشناس مشارکت اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان استان خود بهره مند شوید.

درخواست تمدید اعتبارنامه فعالیت تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان
» پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد جوانان از زمان صدور پنج سال اعتبار دارد، برای تمدید آن مرحله به مرحله اطلاعات سازمان مردم نهاد خود را به روز کنید. تا در پایان پروانه فعالیت جدید شما صادر شود.
» اعتبارنامه آن دسته از سازمانهای مردم نهادی که بیش از ده سال از تاریخ صدور اولین اعتبارنامه آنها گذشته باشد تمدید نخواهد شد.

اصلاحیه درخواست تغییر یا اصلاح اعتبارنامه فعالیت تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان
» چنانچه در حین فعالیت ضرورتی برای تغییر نام ، تغییر نشانی، تغییر شماره تماس یا تغییر اعضای شورای مرکزی/ هیئت مدیره پیش آمد، می توانید این بخش را انتخاب کنید.
» پس از بررسی درخواست شما اعتبارنامه فعالیت قبلی باطل شده و اعتبارنامه جدید (اصلاح شده) دریافت میکنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه صدور، تمدید و اصلاح/ تغییر پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد این بخش را انتخاب کنید

 
موافقم/ادامه کار


منوی اصلی
Youth Non-governmental organization